Home

Voor wie?

Praktijk PMT Arnhem is voor jeugd en volwassenen die lichaamsgerichte therapie willen en richt zich op verschillende problematieken/hulpvragen.

Wat is psychomotorische therapie (PMT)?

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen (bron: www.vaktherapie.nl, nov. 2021).

Door middel van lichaamsgerichte oefeningen werk je binnen PMT aan doelen waarmee gedragsverandering teweeg wordt gebracht. Deze oefeningen bestaan uit oefen- en/of ervaringsgerichte werkvormen.

Kijk in onderstaande video hoe PMT werkt:

Meer informatie is te v inden op de website van NVPMT.

Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door Annet Oldenkamp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *